Veilig Sportklimaat

Veilig sportklimaat

TTV TIOS Terheijden vindt het belangrijk om signalen op te kunnen sporen op het gebied van ongewenste omgangsvormen (die bijvoorbeeld kunnen leiden tot seksuele intimidatie/misbruik), pestgedrag en/of discriminatie. Een situatie waar we geen van allen aan willen denken, of in willen geraken, maar helaas komt het in de sport nog regelmatig voor.

Ons streven is om dit te voorkomen (preventief beleid), maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. We willen er zorg voor dragen dat onze leden zich veilig kunnen voelen bij onze vereniging zodat zij lekker kunnen sporten. Een veilig sportklimaat dus. Hiervoor hebben wij binnen onze vereniging een aantal omgangsregels opgesteld die voor alle leden gelden. Daarnaast hebben wij ook gedragsregels voor onze jeugd(bege)leiders/trainers opgesteld, zij gaan immers om met de meest kwetsbaren, onze jeugdleden. Deze regels hebben wij zowel naar onze jeugdleden en hun ouders, alsook naar onze seniorleden gecommuniceerd. Tevens zijn onze jeugdleiders/trainers in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Mochten er wel onprettige en/of onveilige situaties ontstaan en deze zijn onderling niet op te lossen, dan kun je terecht bij onze interne vertrouwenspersoon, Edwin Wiersma. Edwin is al ruim 25 jaar lid van onze vereniging en heeft sinds jaren als secretaris zitting in het bestuur. Tevens is er door de NTTB een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld in de persoon van Inge Schultze. Inge is bereikbaar via telefoonummer: 06 – 481 717 26. Je kunt ook naar het meldpunt van NOC*NSF bellen. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar: 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 p.m.)

Voor meer informatie over Inge, zie http://www.nttb.nl/veilig-sporten/ongewenst-gedrag/vertrouwenscontactpersoon

vsk2