Het seizoen is weer begonnen

Afgelopen vrijdag hebben de senioren al kunnen trainen, maar dinsdagavond is de zaal ook weer geopend voor de jeugd.

Wil je een keer komen kijken of meetrainen? Dat kan natuurlijk! Loop gerust een keer binnen op dinsdag of vrijdag tijdens de trainingen.