Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

14 Maart zal onze algemene ledenvergadering plaatsvinden.

Deze wordt gehouden bij Restaurant De Buren, Markstraat 16a te Terheijden.
Tijd: 20.00 uur.

Indien er tussentijds vragen zijn dan vernemen wij dat graag.

Eventuele afmeldingen graag bij de secretaris, maar uiteraard rekenen wij op een grote opkomst.

Namens het bestuur graag tot 14 maart a.s.

Met vriendelijke groet,

Edwin Wiersma
secretaris TTV TIOS Terheijden